Συστημική Ψυχοθεραπεία

Προέλευση της Συστημικής Ψυχοθεραπείας

Η συστημική θεωρία αναπτύχθηκε αρχικά στην βιολογία και την φυσιολογία. Ως Κυβερνητική έγινε γνωστή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο όταν στην δεκαετία του ’50 κάποιοι θεραπευτές άρχισαν να δουλεύουν με οικογένειες. Διαμορφώθηκε μέσα από την συμβολή και την επίδραση της σκέψης και της δουλειάς πολλών σπουδαίων θεραπευτών για να αποτελεί σήμερα κάτι περισσότερο από μια ακόμη μορφή θεραπείας. Αφορά έναν άλλον τρόπο αντίληψης του κόσμου και περιλαμβάνει διάφορα μοντέλα.

Στόχος της Συστημικής Ψυχοθεραπείας

Η συστημική θεραπεία προσανατολίζεται σε ένα συμφωνημένο στόχο, όπως αυτός διαμορφώνεται στην αρχή αλλά και πιθανά διαφοροποιείται κατά την διάρκεια μιας θεραπευτικής πορείας. Ο στόχος είναι η βελτίωση της κατάστασης του θεραπευόμενου, όπως ο ίδιος την περιγράφει και η διάλυση των συνθηκών που βλέπει ο ίδιος ως πρόβλημα. Το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει αλλά μπορεί να διαφοροποιηθεί η οπτική του θεραπευόμενου στο παρόν και αυτό να συμβάλλει στην δημιουργία μιας καινούριας αφήγησης που θα αναδυθεί μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου.

Δίνεται με αυτόν τον τρόπο στο θεραπευόμενο η δυνατότητα να αποκτήσει μια καινούρια ματιά στον εαυτό του, τις σχέσεις και την ζωή του. Στη συστημική θεραπεία η εξειδικευμένη γνώση δε συνίσταται στη συγκεκριμένη γνώση που διαθέτει μόνον ο θεραπευτής ως αυθεντία για το ποια πρέπει να είναι η λύση των προβλημάτων ενός ανθρώπου ή ακόμα και για το πώς πρέπει να ζει κάποιος τη ζωή του, ώστε να τη χαρακτηρίζει ο ίδιος ως μια ζωή ικανοποιητική, γεμάτη, απαλλαγμένη από προβλήματα.

Πώς δουλεύω

Η δουλειά και η σχέση μου με τους ανθρώπους που θεραπεύω εμπνέεται από – και βασίζεται στις – αρχές που χαρακτηρίζουν την Συστημική Θεραπεία στην οποία έχω εκπαιδευτεί και έχει διαμορφώσει τόσο την επαγγελματική μου αντίληψη όσο και την στάση μου γενικότερα.

Στην συνάντηση με τους ανθρώπους έχω την ευθύνη να διατηρώ και να προσεγγίζω τα θέματα που τους απασχολούν με μια στάση Σεβασμού και Ισοτιμίας. Ο κάθε άνθρωπος θεωρείται ο ίδιος «ειδικός» στην ζωή του! Η θεραπευτική μου προσέγγιση στοχεύει στο να φωτίζει εξίσου τόσο τις δυσκολίες που έκαναν τον άνθρωπο ή το ζευγάρι να αναζητήσει βοήθεια, όσο και τα αποθέματα που καθένας μας διαθέτει χωρίς ενδεχομένως να έχει αξιοποιήσει. Εστιάζω, λοιπόν, σε αυτό που φέρνει ως αίτημα ο θεραπευόμενος και μέσα σε κλίμα συνεργασίας δημιουργείται ένα πλαίσιο όπου δοκιμάζονται λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων για το πού θα ήθελαν να φτάσουν. Δεν υπάρχει μια «σωστή» και «ενδεδειγμένη» λύση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ως θεραπεύτρια δεν παίρνω την ευθύνη της θέσης μου την οποία όμως δεν εισηγούμαι ως απόλυτη και μοναδική. Κυρίως, συμβάλλω ενεργά στο να δημιουργείται μια σχέση και ο χώρος για διάλογο (διά-λόγος – μέσα από τον λόγο), όπου δημιουργούνται επιλογές για δράση που δεν περιορίζουν αλλά ανοίγουν νέους δρόμους, ενδυναμώνουν και εμπνέουν, χωρίς αξιολογήσεις, σωστά και λάθη, ταμπού και δόγματα. Με κάθε άνθρωπο που συναντώ προσκαλούμαι σε ένα ταξίδι όπου τον συνοδεύω με σεβασμό, ανθρωπιά, ευελιξία και εμπιστοσύνη.

Συστημική Ψυχοθεραπεία και Υπογονιμότητα

Η υπογονιμότητα σηματοδοτεί μια κρίσιμη μετάβαση για όσους την βιώνουν. Οι απόψεις, οι ιδέες, τα συναισθήματα, το ξεχωριστό νόημα που αυτή έχει για τους ανθρώπους, γίνονται αντικείμενο εξέτασης ως προς το κατά πόσον έχουν μια λειτουργία που εξυπηρετεί το στόχο στο πνεύμα του θεραπευόμενου και οδηγεί σ’ αυτόν. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στο να αμφισβητηθούν, να ρευστοποιηθούν, ακόμα και να διαλυθούν ορισμένες σκέψεις και ιδέες για την υπογονιμότητα που επιβαρύνουν, ακινητοποιούν και περιορίζουν τους ανθρώπους από το να ζήσουν μια ζωή όπως την επιθυμούν, παρά τις δυσκολίες που βιώνουν.

Στην διαδρομή προς την γονεϊκότητα και αντιμετωπίζοντας μια σειρά από απώλειες, οι άνθρωποι ενδέχεται να αποφασίσουν πως χρειάζονται ψυχοθεραπευτική βοήθεια με διάρκεια και μεγαλύτερο βάθος με αφορμή τα ζητήματα που προκύπτουν και αντανακλούν στη ζωή τους με τρόπο που διαταράσσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους. Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έντονη αμφιθυμία για την δημιουργία οικογένειας, όταν η μετάβαση στην γονεϊκότητα συνοδεύεται με δυσφορία ή ανακινούνται ζητήματα με τις οικογένειες καταγωγής, όταν η προσπάθεια για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή συνοδεύεται από ενοχές, άγχος ή κρίσεις πανικού, όταν προηγούμενες ψυχικές δυσκολίες έρχονται και πάλι στην επιφάνεια με αφορμή την στρεσογόνα διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και των αποφάσεων που τη συνοδεύουν, στις περιπτώσεις όπου έχει ανασταλεί η τεκνοποίηση εξαιτίας απειλητικής αρρώστιας, όταν υπάρχουν περιγεννητικές απώλειες, θρήνος για την απώλεια ενός παιδιού, έντονο άγχος για μια εγκυμοσύνη μετά από αποβολή ή επαπειλούμενη εγκυμοσύνη κ.α.

Επιπλέον, η ψυχοθεραπεία μπορεί να φανεί χρήσιμη στους ανθρώπους που αποφασίζουν να «κλείσουν» το κεφάλαιο της επιθυμίας για τεκνοποίηση και επιθυμούν να στραφούν και να επενδύσουν σε μια ζωή «ελεύθερη από παιδιά».

Η Συστημική Ψυχοθεραπεία μπορεί να διεξαχθεί στο γραφείο μου με διαφορετικές μορφές: ως συστημική ατομική θεραπεία, ως συστημική θεραπεία ζευγαριών, ως συστημική οικογενειακή θεραπεία και ως συστημική ομαδική θεραπεία. 

(αλλαγή γεννάται όπου).. «υπάρχει ελευθερία για ανταλλαγή ιδεών μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, και όπου η ατομική ακεραιότητα όλων είναι εξασφαλισμένη»  

– Tom Andersen, 1990